Badania dotyczące skuteczności psychoterapii psychoanalitycznej

(Opracowanie za: Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych.) Psychoterapie wywodzące się z psychoanalizy, zwane psychoanalitycznymi i/lub psychodynamicznymi, stanowią od wielu lat jedną z najczęściej stosowanych metod pomocy psychologicznej. Mimo powszechności tego podejścia w praktyce klinicznej, terapie psychoanalityczne stosunkowo często spotykają się z zarzutem o brak skuteczności w leczeniu zaburzeń psychicznych. Niniejszy przegląd badań na temat skuteczności terapii psychoanalitycznych służy przedstawieniu najbardziej aktualnych wyników badań w tej dziedzinie oraz upowszechnieniu dostępu do owych danych. W artykule przedstawiono wyniki rzetelnych, monograficznych prac systematyzujących, zgromadzono podsumowania przykładowych meta-analiz oraz odniesiono się do badań klinicznych typu RCT, realizowanych w nurcie evidence based medicine. Zaprezentowane wyniki badań realizowanych w sposób rzetelny metodologicznie, na adekwatnych próbach oraz w odniesieniu do grup kontrolnych oraz porównawczych grup pacjentów leczonych przy pomocy innych metod jednoznacznie wykazują, iż podejście psychoanalityczne jest równie skuteczne jak inne cenione perspektywy psychoterapeutyczne. Przegląd uzupełnia wzmianka na temat wniosków z badań obserwacyjnych, a także dyskusja uwzględniające najnowsze trendy w badaniu skuteczności psychoterapii.

https://www.psychoterapiaptp.pl/Skutecznosc-psychoterapii-psychoanalitycznych,81451,0,1.html?fbclid=IwAR0uUeCf3CE7dYVvGSAVnO38rufYMF8v5_Mf4o5DkjaNyr-ciWP9fqTJqno