Badania dotyczące skuteczności psychoterapii psychoanalitycznej

(opracowanie za: Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych)

Badania wskazują, że krótkoterminowa psychoterapia nie jest jednak wystarczająca w przypadku pacjentów, którzy cierpią na złożone, chroniczne trudności.

  W celu oceny czy – w przypadku takich pacjentów – długoterminowa psychoterapia będzie bardziej pomocna niż psychoterapia krótkoterminowa, Leichsenring i Rabung (2011) dokonali meta-analizy dostępnych prac empirycznych. Uwzględnili badania, które opublikowano w latach 1960-2010 i które spełniały następujące kryteria:

  *w terapii uwzględniono pacjentów dorosłych cierpiących na złożone zaburzenia psychiczne (tj. mających diagnozę zaburzeń osobowości, cierpiących na chroniczne zaburzenia psychiczne lub mających diagnozy różnych zaburzeń);

  *terapia trwała min. jeden rok lub obejmowała min. 50 sesji;

  *terapie te były zakończone (tj. meta-analiza nie obejmowało badań, w których raportowano pomiary poprawy z wciąż trwających terapii);

  *w badaniu uwzględniano aktywny warunek kontrolny (tj. w grupie porównawczej pacjenci byli leczeni inną formą psychoterapii, w tym terapiami o uznanej skuteczności, np. CBT lub DBT);

  *stosowano rzetelne i trafne metody pomiaru;

  *badanie miało charakter prospektywny (pomiar stanu pacjentów odbywał sią na początku i po zakończeniu leczenia).

  Powyższe kryteria pozwoliły na włączenie 10 badań, w których uwzględniono 971 pacjentów: 466 z nich brało udział w długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej, a 505 należało go grup kontrolnych. W wyniku przeprowadzonej meta-analizy stwierdzono, że *w przypadku pacjentów cierpiących na złożone zaburzenia psychiczne – psychoterapia długoterminowa pozwala na lepszą poprawę w porównaniu z innymi formami mniej intensywnej psychoterapii.

  Ponieważ włączone do meta-analizy wielkości efektów, które opisywały różnice między poprawą pacjentów leczonych terapią długoterminową vs. mniej intensywną formą psychoterapii, nie cechowała istotna zmienność (tzn. w badaniach był podobny profil wyników), *uzyskany w meta-analizie wynik można traktować jako ogólny wskaźnik wyższej skuteczności terapii długoterminowych w zakresie leczenia osób, którzy cierpią na złożone, chroniczne trudności.

  ????Źródło:
  ▪️Leichsenring, F. i Rabung, S. (2011). Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 199(1), 15-22.
  ▪️Link do artykułu: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/longterm-psychodynamic-psychotherapy-in-complex-mental-disorders-update-of-a-metaanalysis/3088C7939D17CA5DFD2144FB84AC9379?fbclid=IwAR1ws-Tj8EpvT5emX0awom2fnZarzYwReVxZfPmbCGtXwiXmJD8sirm3qrU