O mnie

Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna

mgr Marta Hernik Jankowska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną, psychologiem, członkinią zwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.  W latach 2020 – 2022 pełniłam funkcję Członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od 2015 roku współtworzę Mazowiecko – Świętokrzyskie Koło Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej mieszczące się w Radomiu, którego rolą jest upowszechnianie współczesnej myśli psychoanalitycznej.

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ze specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej, zdrowia, osobowości i psychoterapii.
Ukończyłam pięcioletnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, której Zespół Dydaktyczny tworzy kadrę Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Stąd moje przygotowanie do pracy terapeutycznej w obszarze głębokich zaburzeń osobowości.

Doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii osób dorosłych i młodzieży uzyskałam pracując w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Caritas Diecezji Radomskiej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Wielokrotnie współpracowałam także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla podopiecznych Placówek oraz rodzin zastępczych.
Ponadto we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowałam projekty w ramach EFS, a także we współpracy Ponadnarodowej EQUAL, z zakresu rehabilitacji zawodowej osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego (m. in. projekt „Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO”).
Kompetencje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas staży w lubelskiej Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej na Oddziale Młodzieżowym i Dziecięcym oraz w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, a także dzięki pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej i szkole.
W latach 2008 – 2018 pełniłam funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Radomiu.
W pracy psychoterapeutycznej w gabinecie kieruję się zasadami i standardami wyznaczonymi przez European Federation of Psychoanalytical Psychotherapy, którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej indywidualnej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty psychoanalitycznego i superwizora terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.