Konsultacje

Konsultacje

Osobom zgłaszającym się do gabinetu proponuję konsultacje – spotkania trwające ok. 50 – 60 minut, które mają na celu określenie obszaru trudności osoby, a także ustalenie jaka pomoc będzie najbardziej odpowiednia.

Przyglądamy się przeszłej i aktualnej sytuacji życiowej pacjenta oraz jego oczekiwaniom wobec leczenia.
Efektem konsultacji może ale nie musi być podjęcie psychoterapii. Psychoterapia zawsze poprzedzona jest konsultacjami. Terminy konsultacji umawiane są telefonicznie.

W przypadku trudności dotyczących dziecka spotkanie z nim poprzedzone jest konsultacją z jego rodzicami

„Umysł potrzebuje prawdy emocjonalnej tak jak organizm pożywienia. Gdy jej brakuje, umysł zaczyna chorować."

Wilfred Bion