Psychoterapia

„Umysł potrzebuje prawdy emocjonalnej tak jak organizm pożywienia. Gdy jej brakuje, umysł zaczyna chorować."

Wilfred Bion

Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna, którą proponuję w gabinecie, jest metodą poznania i leczenia człowieka. Jest pierwszą a zatem najstarszą metodą psychoterapii, stale rozwijaną i doskonaloną. Współcześnie jest to jedna z najbardziej skutecznych metod psychoterapii, gdyż stawia sobie za cel leczenie nie tylko objawów dolegliwości psychicznych ale również ich przyczyn.Opiera się na założeniu, że w umyśle człowieka oprócz obszaru świadomego, istnieje część nieświadoma i irracjonalna, która determinuje jego uczucia i zachowanie. Można to porównać do góry lodowej, której tylko pewna część znajduje się ponad powierzchnią wody, jednak pozostała ogromna część jest schowana pod taflą.

Psychoterapeuta wspólnie z pacjentem bada nieświadome motywacje, konflikty wewnętrzne, pragnienia i fantazje oraz znaczenie objawów, które dezorganizują życie pacjenta. Badanie to odbywa się poprzez rozmowę, podczas której pacjent mówi to, co aktualnie przychodzi mu na myśl (wolne skojarzenia), co dotyczy wydarzeń z jego obecnego życia czy też przeszłości, wspomnień, ale może też dotyczyć jego życia wewnętrznego, a więc uczuć, fantazji i snów. To właśnie poszukiwanie nieświadomych przyczyn świadomych zachowań i przeżyć staje się jednym z zadań terapeuty. Dzięki temu pacjent może zobaczyć siebie i swoje życie z innej perspektywy, może sam dokonywać bardziej świadomych wyborów i lepiej radzić sobie w trudnych dla niego sytuacjach.

Kluczowym elementem terapii jest relacja z terapeutą. Bezpieczne warunki prywatności i poufności wyzwalają nieświadome wzorce z wewnętrznego świata pacjenta, co pozwala zauważyć je w relacji z terapeutą. Przepracowanie
i uświadomienie sobie ich umożliwia rozumienie siebie i zmianę w każdej dziedzinie życia.
Celem tej formy terapii jest wywołanie głębokiej zmiany w obszarze rozwoju emocjonalnego i osobowościowego.

Psychoterapia polega na stałym, regularnym kontakcie w czasie sesji terapeutycznych, z intensywnością ustalaną indywidualnie w odpowiedzi na możliwości i potrzeby pacjenta.
Czas trwania sesji to 50 minut.