Dla kogo?

Pomoc psychoterapeutyczną w gabinecie oferuję osobom które:

 • cierpią na zaburzenia nastroju (depresję)
 • odczuwają nadmierny lęk i niepokój
 • mają trudność w budowaniu trwałych, satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem
 • rozpoznają u siebie pewne natręctwa (uporczywe myśli, zachowania), które przeszkadzają im  w codziennym funkcjonowaniu
 • odczuwają dolegliwości psychosomatyczne – bóle głowy, brzucha, pleców lub kręgosłupa o nieustalonej przyczynie lub związane z przeżywaniem silnych emocji
 • przechodzą różne kryzysy życiowe, doświadczają silnego stresu, traumy
 • cierpią na zaburzenia osobowości
 • cierpią na skutek zaburzeń odżywiania
 • doświadczają objawów nerwicy
 • rozpoznają u siebie chwiejność emocjonalną bez wyraźnej przyczyny
 • mają problemy ze snem
 • doznają poczucia prześladowania, bycia obserwowanym
 • nie radzą sobie ze swoimi emocjami
 • mają poczucie niewykorzystywania swoich możliwości
 • obserwują nadmierny krytycyzm wobec siebie lub innych
 • nie odnajdują poczucia sensu swojego istnienia

Zapraszam także osoby poszukujące dróg do rozwoju i poznania siebie.

W przypadku dzieci celem psychoterapii jest zrozumienie i przezwyciężenie przeszkód, które zaburzają ich rozwój.

Prowadzę psychoterapię indywidualną z dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą w zakresie:

 • trudności emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • zachowań opozycyjno – buntowniczych, agresywnych, autoagresywnych, impulsywnych
 • trudności w relacjach interpersonalnych, rówieśniczych
 • problemów związanych ze stresem i lękliwością
 • doświadczeń związanych z traumą, utratą, dysfunkcją w środowisku rodzinnym
 • problemów wieku dojrzewania
 • psychosomatycznych dolegliwości objawiających się częstymi zachorowaniami – infekcje, alergie, problemy skórne, inne choroby przewlekłe

Prowadzę także konsultacje dla rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo dotyczących dzieci młodszych i niemowląt.