Oferta

Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna

mgr Marta Hernik Jankowska

Osobom zgłaszającym się do gabinetu proponuję konsultacje – spotkania trwające ok. 50 – 60 minut, które mają na celu określenie obszaru trudności osoby, a także ustalenie jaka pomoc będzie najbardziej odpowiednia. Przyglądamy się przeszłej i aktualnej sytuacji życiowej pacjenta oraz jego oczekiwaniom wobec leczenia.
Efektem konsultacji może ale nie musi być podjęcie psychoterapii. Psychoterapia zawsze poprzedzona jest konsultacjami.

Terminy konsultacji umawiane są telefonicznie.

Psychoterapia polega na stałym, regularnym kontakcie w czasie sesji terapeutycznych, z intensywnością ustalaną indywidualnie w odpowiedzi na możliwości i potrzeby pacjenta.

Czas trwania sesji to 50 minut.

W przypadku trudności dotyczących dziecka spotkanie z nim poprzedzone jest konsultacją z jego rodzicami.

Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej indywidualnej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty psychoanalitycznego i superwizora terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.